Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor de RAB Groep is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al lange tijd vanzelfsprekend. We gaan bewust om met het milieu, hebben aandacht voor de belangen van onze medewerkers en houden rekening met de omgeving waarin we opereren. Dit vertaalt zich ook in een prettig werkklimaat voor zowel de werknemer als de werkgever.

RAB voelt zich als familiebedrijf zeer betrokken bij haar omgeving. Om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, richten wij ons MVO-programma op de volgende actuele thema’s:

  • We verankeren MVO in onze kernwaarden en ons beleid
  • We passen producten en dienstverlening op MVO aan
  • We concentreren de bedrijfsvoering op ‘People, Planet, Profit’
  • We steunen verschillende maatschappelijke initiatieven