Een geschiedenis vol koopmansgeest en visie

De geschiedenis van RAB is een verhaal over koopmansgeest en visie. Over grote successen en nederlagen, over ondernemingszin en durf. Maar het is vooral ook een verhaal over mensen. RAB is een familiebedrijf en het is nog maar sinds 1994 dat de naam van het bedrijf met hoofdletters wordt geschreven om hem te onderscheiden van de naam van de familie.

Eerste generatie: J.C. Rab

afbeelding-jc-rab

De start van de onderneming begint op 1 mei 1921 als Jacob Cornelis Rab voor vijfduizend gulden het bedrijf van zijn vader overneemt en de onderneming inschrijft bij de kamer van koophandel. De familie Rab is oorspronkelijk afkomstig van Vlieland en in 1791 op Texel terecht gekomen. Het zijn beurtschippers die het hele land doorkruizen en goederen vervoeren en voor eigen rekening verhandelen. Vanaf 1921 is J.C .Rab ingeschreven als leverancier van kolen en andere brandstoffen en als handelaar in bouwmaterialen. De basis voor de huidige onderneming is hiermee gelegd. J.C. Rab kocht begin jaren 20 de gronden aan in Oudeschild waar in de loop van de tijd de Texelse bedrijven van RAB ontstonden.

Tweede generatie: B.P. Rab

BP-Rab

In 1966 volgde Bernard Pieter Rab zijn vader op als directeur van de onderneming. Ben bouwde zowel de handel in bouwmaterialen als de handel in brandstoffen verder uit In Oudeschild werd in 1961 een betoncentrale gebouwd en ontwikkelde de handel in bouwmaterialen zich tot een bouwinformatiecentrum. Door de toenemende vraag van particulieren naar bouwmaterialen is de GAMMA-formule in 1973 in Breda ontstaan. Door Ben zijn grote ambitie en visie op de marktontwikkelingen durfde hij het aan om in 1977 in Oudeschild een GAMMA bouwmarkt te openen. De sector brandstoffen veranderde van voornamelijk kolenhandel naar leverancier van huisbrandolie en motorbrandstoffen.

Ben wilde niet afhankelijk zijn van de Texelse markt en investeerde in ‘overkantse’ bedrijven. In 1986 werd 50% aandelenbelang gekocht van Eiland de Wild Bouwmaterialen B.V. in Alkmaar en in 1988 werd Ben Rab voor 100% eigenaar. Het is de basis voor de verdere uitbouw van de RAB bedrijven naar de vaste wal. Er werden GAMMA bouwmarkten geopend in Harlingen (1991) en in Schagen (1993). Bij zijn afscheid als directeur in 1993 was Ben in zijn opzet geslaagd . Het bedrijf behaalde ook een substantieel deel van zijn omzet aan de vaste wal.

Derde generatie: J.J.B. Rab

JJR1

Ben zijn zoon Jan Jacob groeide op in het bedrijf. Na zijn schoolopleiding ging Jan Jacob in 1982 aan de slag in het bedrijf. Vanaf 1991 vormde hij samen met zijn vader de directie van de onderneming om in 1993 hem op te volgen. De onderneming werd in een snel tempo uitgebreid met Bouwcenter vestigingen, Gamma en Karwei bouwmarkten en oliehandels.

Na jaren van groei, waarin de ene na de andere onderneming werd ingelijfd, stelde het familiebedrijf vanaf 2009 de koers bij en richtte het beleid zich op stabilisatie en verhoging van de rentabiliteit met de focus op de sectoren bouwmaterialen en bouwmarkten.